Zeigt alle 8 Ergebnisse

Vollaluminium Alupur/vdk

Vollaluminium ALUpur 98300

CHF 410.00

Innenmasse: 465 x 340 x 90 mm Boden und 60 mm Deckel

Vollaluminium Alupur/vdk

Vollaluminium ALUpur 98400

CHF 385.00

Innenmasse: 475 x 365 x 110 mm Boden und 80 mm Deckel

Vollaluminium Alupur/vdk

Vollaluminium ALUpur 98700

CHF 481.00

Innenmasse: 475 x 375 x 125 mm Boden und 65 mm Deckel

Vollaluminium Alupur/vdk

Vollaluminium ALUpur 98800

CHF 479.00

Innenmasse: 515 x 400 x 150 mm Boden und 90 mm Deckel

Vollaluminium Alupur/vdk

Vollaluminium VDK 97100

CHF 211.00

Innenmasse: 360 x 270 x 82 mm Boden und 38 mm Deckel

Vollaluminium Alupur/vdk

Vollaluminium VDK 97300

CHF 222.00

Innenmasse: 440 x 345 x 99 mm Boden und 38 mm Deckel

Vollaluminium Alupur/vdk

Vollaluminium VDK 97700

CHF 240.00

Innenmasse: 490 x 390 x 99 mm Boden und 58 mm Deckel

Vollaluminium Alupur/vdk

Vollaluminium VDK 97800

CHF 262.00

Innenmasse: 490 x 390 x 135 mm Boden und 58 mm Deckel